1. I 33% av alle branner

mangler det fungerende eller

monterte røykvarslere


  1. 20 % av røykvarslere

mangler fungerende batteri.

Hvem hører røykvarsleren

når du ikke er hjemme?

Hvordan og når blir

brannvesenet varslet?

  Brannvarslere


Kilde: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DBS) og Finansnæringens

Fellesorganisasjon (FNH)

 


Våkner du?                                        Er du hjemme?                                       Hvem varsler?

Kommuniserer

røykvarslene i ditt hjem

slik at du kan bli varslet

når noe oppstår i en

annen del av huset?

BRANN


Med brannvarslingsanlegg fra Verisure har du full kontroll over ditt hjem, selv når du ikke er tilstede.

Ved utløsing av alarm aktiveres kamera som sender bildeverifisering til alarmsentralen. Ved verifisering av røykutvikling eller brann vil nærmerste vekter og brannstasjon bli alarmert.


Klikk her for gratis befaring og tilbud

VELKOMMEN           ALARMSYSTEMER               BRANNALARM          VARMEPUMPER        KODELÅSER                                                   OM OSS           KONTAKT OSS