Alarm & Service

Service på varmepumer

Ta vare på varmepumpa!

Fordeler med en grundig service:

 • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
 • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
 • Mindre støy fra varmepumpa
 • Hindrer uønsket lukt fra innedelen

Sertifiserte teknikere

Alarm og Service er Isovator-sertifisert. Vi har 3 stk godkjente teknikere.

Slik utføres en service på en luft-til-luft varmepume.

Innedel

 • Demontering av deksel til innedel, bak filterne du støvsuger selv
 • Rengjøring av registeret med renseveske
 • Kontroll av viftemotor
 • Legge på nytt fett på endelagerets viftehjul, ved behov
 • Rengjøring og kontroll av drenering
 • Kontroll av viftemotor
 • Kontroll av spjeld
 • Bytter batteri på fjernkontroll, ved behov

Målinger av maskinen i varmdrift

Viftehastigheten settes på maks og termoetat settes opp før man måler følgende

 • Temperatur ute
 • Spenning
 • Strømtrekksmåling
 • Temperatur på varmegassrør
 • Temperatur på væske
 • Trykk på kondensator
 • Temperatur på luft som kommer inn i innedelen
 • Temperatur på luft som går ut av innedelen

Utedel

 • Demontering av deksel til utedelen
 • Vask av register
 • Rengjøring av bunnpanne ved behov
 • Såpespraying av rørkoblinger og kontroll av lekkasjer
 • Visuell kontroll av lekkasjer (oljesøl)
 • Kontroll av 4-veis ventil
 • Kontroll av varmekabel i bunnpanne
 • Kontrollering av isolering og limskjøter på alle rør
 • Ettertrekking av skruer for kabler

Til slutt

Kunden får dokumentasjon på servicen

Trenger du service på din varmepumpe?

Vi har F-gass-sertifiserte montører/servicepersonell som står klare til å foreta service.